Voor wie is de Business Case?

De Business Case is een handige tool voor medewerkers binnen zorg- en jeugdzorgorganisaties die verantwoordelijk zijn voor budget/investeringen in agressiebeleid.

We raden aan om de Business Case door één persoon in de organisatie te laten maken. Het is daarbij belangrijk om waar nodig collega’s te betrekken die (financieel) overzicht hebben van de activiteiten op het gebied van agressie. Vaak zijn dit HRM- of arboverantwoordelijken, managers of OR-leden.