Eye-openers uit de praktijk

Tijdens het kwalitatieve onderzoek voor de Business Case hoorden we soms verrassende inzichten van mensen die dagelijks met anti-agressiebeleid bezig zijn. De top 10 van deze zogenaamde ‘eye-openers’ staan hieronder vermeld.

  1. Agressie is niet altijd te voorkomen, het reduceren van de impact kan vaak wel.
  2. Maak beleid op maat per afdeling of discipline, dat vergroot de kans op een succesvolle implementatie.
  3. De wijze van melden is van grote invloed op het aantal meldingen.
  4. Slachtoffers kunnen het 'niet begrepen worden' erger vinden dan het agressie-incident zelf.
  5. Het effectief invoeren van agressiebeleid is een complexe uitdaging en gaat in kleine stapjes.
  6. Er kan een groot verschil zijn tussen het aantal gemelde agressie-incidenten en het aantal werkelijke agressie-incidenten.
  7. De meldingsbereidheid is recht evenredig met de kwaliteit van de terugkoppeling na een melding.
  8. Het verspreiden van angst voor agressie is veel gemakkelijker dan het doorgeven van veiligheid.
  9. Een Bedrijfs Opvang Team (BOT) kan zinvol zijn om in noodgevallen een volgelopen emmer leeg te kunnen gooien.
  10. Bij het invoeren van agressiebeleid is kwaliteit van zorg een belangrijke drijfveer.

Nog veel meer inzichten en eye-openers vind je in het onderzoeksrapport.