Achtergrond van de Business Case

Deze Business Case is een update van de ‘Business Case Agressie in Zorginstellingen’  zoals in 2007 opgesteld door LOCOmotion en uitgegeven door de Stichting RegioPlus/Platform Zorginnovatie (Auteurs: Knibbe N.E., Knibbe J.J.).

Voor de update is opnieuw kwalitatief onderzoek gehouden door LOCOmotion in 2013. Zij hebben weer met meerdere zorgorganisaties uit verschillende zorgbranches uitgebreid gesproken. Op basis van de gesprekken zijn de opzet, berekeningen en expert guesses in deze Business Case tot stand gekomen. Omdat in tegenstelling tot 2007 jeugdzorg nu wel is meegenomen in het onderzoek, is de business case ook voor deze branche bruikbaar.

De Business Case is vervolgens tijdens de ontwikkeling getest door een klankbordgroep van toekomstige gebruikers uit de verschillende (jeugd)zorgbranches.

Het volledige onderzoeksrapport kun je hier downloaden.