Privacy

Het projectteam Veilig Werken in de Zorg respecteert de privacy van gebruikers van de business case en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina staat informatie over hoe het projectteam Veilig Werken in de Zorg omgaat met de gegevens.

Je gegevens

De business case werkt vanuit een afgeschermde, tijdelijke webomgeving. Organisatienaam en ingevoerde gegevens gebruiken wij uitsluitend voor een correcte persoonlijke rapportage van de business case. Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Scores en rapportages

Het projectteam Veilig Werken in de Zorg registreert hoe vaak de business case wordt gebruikt. De scores en rapportages worden anoniem naar het projectteam gestuurd om op brancheniveau en zorgbreed inzicht te krijgen in anti-agressiebeleid in de Nederlandse zorgsector. Dit dient uitsluitend als stuurmiddel voor verbeteringen. Namen worden niet naar het projectteam gezonden.