Welke informatie heb je nodig?

Om optimaal te profiteren van het invullen van deze Business Case is het handig een aantal gegevens bij de hand te hebben. Denk dan aan de gemiddelde uurlonen van medewerkers, het aantal gemelde incidenten (uit het registratiesysteem), de jaarlijkse uitgaven aan agressiebeleid en de agressie-gerelateerde verzuimcijfers (uit het verzuimsysteem). Hoe reƫler de cijfers zijn, des te betrouwbaarder het beeld dat de Business Case zal geven.

Als je deze gegevens echter niet beschikbaar hebt, kun je toch prima de Business Case maken. Tijdens het invullen word je dan geholpen door expert guesses uit de praktijk.